Promocja książki połączona z symbolicznym otwarciem Przytułku-Szpitalika w Sawinie