Jubileusz 20-lecia nadania SP w Czułczycach imienia Jana Pawła II