Akademia z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja